Pre nás a naše

deti...

Projekt zameraný na zvyšovanie bezpečnosti občanov vo všetkých sférach ich života s prioritou na prevenciu kriminality detí a mládeže. Je podporovaný políciou, firmami a občanmi.

Keď sa o deti nepostaráme sami,
postarajú sa nám o ne iní...

Bezpečné mesto

Projekt overený praxou

Projekt pod názvom Bezpečné mesto vznikol zhruba pred 14 rokmi. Najskôr išlo o vyslovene súkromnú aktivitu smerovanú k zvýšeniu bezpečnosti najmä detí v cestnej premávke, založenú na teoretických radách publikovaných v rámci prevencie v našich médiách s perspektívnym cieľom zabezpečenia mobilného detského dopravného ihriska.

Výsledky hovoria za všetko...

Už prvé výsledky rozbehnutého projektu zaujali aj kompetentné osoby zodpovedné za bezpečnosť a prevenciu kriminality na úrovni kraja, resp. štátu a úradu vlády predložený preventívny projekt obsahujúci dopravné značenie a vybavenie takéhoto ihriska bol podporený aj Úradom vlády SR. Stále sa však jedná o projekt súkromný, ktorý sa už viac ako desaťročie priebežne rozvíja a má ambície slúžiť deťom trvale.

Spolupráca s políciou

Projekt Bezpečné mesto priam predpokladá spoluprácu s políciou a to ako mestskou, tak PZ SR. Takmer niet väčšej akcie, na ktorej by bolo mobilné dopravné detské ihrisko rozložené bez účasti policajtov, ktorých rešpekt je aj týmto spôsobom u detí systematicky budovaný.

Bezpečné mesto v praxi

Mobilné detské dopravné ihrisko je možné v plnej funkčnosti zostaviť na ľubovoľných vydláždených či vyasfaltovaných priestranstvách ako sú školské dvory, parkoviská či námestia a to s využitím v projekte obsiahnutého dopravného značenia (vrátane semaforu pre autá aj chodcov), t.j. mobilných dopravných značiek v počte cca 50 ks, priechodov pre chodcov a ďalších bezpečnostných doplnkov.

Trasy, po ktorých sa pohybujú deti buď na zapožičaných bicyklíkoch alebo kolobežkách sú vytýčené dopravnými kužeľmi rôznych veľkostí, alebo sú využívané prirodzené chodníky námestí a pod. Pohyb po mobilnom detskom dopravnom ihrisku projektu Bezpečné mesto je možný aj pre deti využívajúce vlastné dopravné prostriedky.

Aktivity projektu boli v minulosti finančne podporené
Úradom vlády SR a mestom Sereď

Máte záujem?

Ak sa ako firma alebo rodič chcete zapojiť do projektu Bezpečné mesto, chcete pomôcť pri príprave jednotlivých akcií, ak máte svoje detičky s ktorými chcete chodiť na akcie, kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky. Všetko čo v projekte robíme, robíme pre bezpečnosť detí.

Kontaktujte nás

Predstavenie projektu Bezpečné mesto v Teleráne

Rozhovor s

poslancom NR SR, Gabrielom Csicsaiom

Videá

a rozhovory so starostami obcí

Články