Detské ihriská z projektu BEZPEČNÉ MESTO budú slúžiť deťom. Prezentácie projektu sa zúčastnil minister vnútra SR Daniel Lipšic – VIDEO

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Sereď   |   Pondelkové predpoludnie bolo pre sereďské deti tak trošku slávnostné. V športovej hale  Obchodnej akadémie sa škôlkári stretli preto, aby si na vlastné oči pozreli, akým spôsobom sa budú už o niekoľko dní vyučovať dopravnú výchovu nevyhnutnú  pre bezpečný pohyb  napríklad i pri ceste do a zo škôlky či školy.

Po dvadsiatich rokoch sa do mesta dostáva detské dopravné ihrisko, ktoré bolo realizované v rámci projektu  „Bezpečné mesto“, ktorý až z 80% finančne podporilo  Ministerstvo vnútra  SR z finančných zdrojov určených na prevenciu kriminality.

Ministerstvo vnútra  SR prevencii kriminality venuje maximálnu pozornosť a aj to bolo dôvodom, prečo sa s výsledkami projektu priamo do mesta prišiel oboznámiť aj  Minister vnútra  SR  Daniel Lipšic osobne. So záujmom prešiel celou športovou halou, v ktorej boli rozložené všetky časti prenosných  dopravných ihrísk a priamo medzi našimi škôlkármi si vypočul funkcie a určenie jednotlivých  komponentov. Niektorým detičkám spolu s prednostom  OÚ  Jozefom Kloknerom dokonca pomohol v rozbehnutí batériového autíčka či  nasadení  ochrannej prilby.

Samotnej pondelkovej prezentácie sa okrem samotných detičiek zúčastnil  prednosta  Obvodného úradu z Trnavy  Jozef Klokner, za  VÚC Trnava  Viliam Kubányi,  predstavitelia  Policajného zboru  SR, riaditelia stredných, základných  a materských škôl a samozrejme vedenie mesta  Sereď na čele s primátorom  Martinom Tomčányim.

Zo športovej haly všetky detičky odchádzali  v rovnakých reflexných bezpečnostných vestičkách, ktoré výrazne prispejú k bezpečnosti pri vychádzkach či spoločných aktivitách najmä mimo priestorov meterských škôl.

Projekt rozsahu  Bezpečného mesta nemôže vzniknúť bez spolupráce štátnych inštitúcií, vedenia mesta,  už spomenutého Obvodného úradu, ochotných ľudí  v PZ a firiem, ktoré sa na jeho tvorbe podielali a sústavne podielajú. Za nevyhnutné považujem spomenúť pomoc  a aktívnu spoluprácu  s Jozefom Kloknerom  (OÚ Trnava), Jozefom Bičanom  (OR PZ Galanta), Branislavom Bírom  MsÚ Sereď), Pavlom Kurbelom  či primátorom mesta Sereď  Martinom Tomčányim. Prezentácia by sa nemohla uskutočniť  bez ukážkovej spolupráce  a pomoci riaditeľky  OA v Seredi  Márie Lőfflerovej a ochotných učiteliek materských škôl.

Naozaj úprimná vďaka patrí dobrovoľníkom ochotným pomôcť vždy keď to je potrebné a to  Ivetke Tóthovej, Mirovi Miernemu, Elene Zadjorovej, Igorovi Lehockému, Andrejovi Fraňovi, Márii Tóthovej a Petrovi Tóthovi. A za potlač všetkých reflexných vestičiek  pánovi  Antalovi  z firmy  ANTEX.

Prezentovaná časť projektu je určená  hlavne pre detičky  MŠ a preto za množstvo výborných rád patrí poďakovanie riaditeľke  MŠ  Ivete Fraňovej.

Projekt  Bezpečné mesto je projektom, ktorého najväčší rozvoj predpokladáme najmä v roku  2012. I naďalej počítame s podporou  MV SR a OÚ, ale tiež samospráv na všetkých stupňoch. Predpokladáme zapojenie sa ďalších firiem a médií. Ide predsa o bezpečnosť našich detí.

Keďže  Bezpečné mesto  nie je iba o detských dopravných ihriskách, ale skladá sa z ďalších častí, je riešený nadstavbovo a bude ďalej rozširovaný, o jeho vzniku, takmer desať mesačnom tvorení a ďalších cieľoch prinesieme podrobné informácie  v ďalších materiáloch a pripravovaných reláciách.

Miloš Majko, MajkoDesignStudio – autor projektu

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.