Prečo práve seniori by mali pomôcť deťom? – bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov I.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Sereď  |  Mestská polícia vyzvala seniorov, aby sa zúčastnili pracovného stretnutia zameraného na zabezpečenie priechodov pre chodcov v čase ich najväčšieho využívania deťmi idúcimi do a zo školy či MŠ.  Žiaľ zo strany dôchodcov bol záujem  – nulový.  Škoda. Prečo by sa dôchodcovia do projektu mali zapojiť a kto by ich mal k tomu motivovať?

V prvom rade, ide o naše deti, ich vnúčatá a teda o bezpečnosť toho najcennejšieho čo doma máme. Z toho vyplýva, že osloviť by svojich deduškov a babičky mali najmä deti, resp. ich rodičia. Práve oni predsa v práci tŕpnu, či ich ratolesti bezpečne prídu do školy.

Viem, moje názory na niektoré veci sú niekedy  hodne odlišné od väčšiny. Vychádzajú však z poznania stavu a situácie v identickej problematike v zahraničí. A som jeden z mála, ktorí napriek mnohým negatívnym skúsenostiam stále veria, že my na  Slovensku nie sme až tak zaostalí, sprostí alebo jednoducho  „iní“ ako tí v  USA, Nemecku, Japonsku, či dnes už aj v Poľsku.

Z tohto predpokladu som vychádzal aj pri návrhoch bezpečnostných vizuálov  vozidiel  PZ SR, Mestských polícií, záchranárskych zložiek či pri riešení  napríklad aj obsahu projektu  Bezpečné mesto.  V podstate vo svete je už všetko vymyslené. Aj už spomenutá účasť seniorov na bezpečnosti detí prechádzjúcich cez priechody pre chodcov  nielen v blízkosti škôl, ale lokalizované aj v centre miest či priechody križujúce hlavné, resp. frekventované cesty. V jednotlivých krajinách sa  spôsoby zastavovania výrazne odlišujú – u nás sú žiaľ propagované štandardné zastavovacie terčíky. Chyba !  Rešpektovanie učiteľky  ponáhľajúcimi sa a nervózymi vodičmi majúcej  „na krku“  dvadsať  deťúreniec a držiac v ruke  malý  a nevýrazný zastavovací terčík – utópia. Doba pokročila. a prispôsobenie sa súčasným podmienkam je nevyhnutnosťou.

Práve projekt  „Bezpečné mesto“   počíta s aplikáciou vo svete osvedčených metód a postupov do našich podmienok.   Som rád, že v spolupráci s Mestskou políciou, spojením síl a prostriedkov už v dohľadnej dobe máme šancu  bezpečnosť  našich ratolestí zvýšiť na úroveň  štandardnú vo vyspelých krajinách.

Milí rodičia, oslovte Vy seniorov z rodiny a vysvetlite im, že  niet cennejšieho  a dôležitejšieho  ako ich vnúčatá – naše deti. Zapojenie sa do projektu bezpečnosti nemôže byť otravovaním na dôchodku, ale dôležitým prínosom v oblasti bezpečnosti a úplne normálnej spolupatričnosti, ktorá je normálna všade vo svete. Nebuďme výnimkou.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.