Seredské deti po dvadsiatich rokoch konečne budú mať detské dopravné ihrisko

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Sereď   |    Naše deti po dvadsiatich rokoch konečne budú mať detské dopravné ihrisko. Jeho prezentácie sa zúčastní aj  Minister Vnútra  SR  Daniel Lipšic.

Určite si mnohí čitatelia položili otázku, či mesto môže byť bezpečné. Skutočne bezpečné. V diskusiách sa veľa čitateľov vyjadruje k mnohým otázkam bezpečnosti až mimoriadne skepticky. A pritom bezpečnosť v mnohých smeroch je z časti na nás všetkých.

Už niekedy koncom minulého roka sme v novinách sľúbili, že niečo s bezpečnosťou v meste  (a nielen v ňom) urobíme. Na základe množstva skúseností a dlhoročného záujmu práve o bezpečnosť postupne začal vznikať projekt  „Bezpečné mesto“, z ktorého nielen logom ale aj základnými črtami sa obyvatelia mesta postupne mali možnosť oboznámiť.

Ako samotný pojem bezpečnosť, tak aj projekt je možné rozdeliť do niekoľkých častí. Nielen bežná kriminalita a maximálna ochrana pred ňou, aktívne preventívne pôsobenie  v oblasti problematiky drog, či spájanie sa za spoločnými výsledkami tých, ktorí všeobecne k bezpečnosti majú čo povedať, ale najmä bezpečnosť tých najmenších. Práve tí sú skupinou najohrozenejšou, no zároveň najvnímavejšou a najtvárnejšou. A práve  bezpečnosťou  detí  sa projekt   „Bezpečné mesto“ môže pochváliť ďalšími hmatateľnými výsledkami.

Hustota premávky na cestách a narastajúca arogancia niektorých vodičov zvyšuje riziko detí úrazu na ceste pri každodennej ceste do a zo školy. Od rizika kolízie s autom nie sú uchránené ani detičky idúce do materskej školy v sprievode rodičov.  Dopravná výchova by mala byť samozrejmosťou už práve u detí navštevujúcich materské školy. Všetko si však vyžaduje vytvorenie podmienok a žiaľ naše mesto sa ostatných  minimálne dvadsať  rokov radilo medzi mestá, ktoré nemajú žiadne dopravné ihrisko pre výučbu dopravnej výchovy detí. Až doteraz.

V rámci projektu   „Bezpečné mesto“  sereďské deti získavajú  moderné a výborne vybavené mobilné dopravné ihrisko pre výučbu dopravných situácií až dvadsiatich detí predškolského veku a najnižších ročníkov  ZŠ. V materských školách budú už od budúceho týždňa dlhodobo umiestnené ďalšie zmenšené verzie dopravného ihriska určené pre výučbu dopravnej výchovy v interiéri.

Už tento pondelok o  11.00 hodine v priestoroch športovej haly na Obchodnej akadémii v Seredi, budú mať detičky materských škôlok svoj sviatok. So svojimi učiteľkami si prídu pozrieť dopravné ihriská, ktoré sú určené práve im.

Pozvanie na prezentáciu časti projektu prijali   Minister Vnútra  SR  JUDr. Daniel Lipšic, prednosta  Obvodného úradu v Trnave  Ing. Jozef Klokner, riaditeľ  KR PZ v Trnave pplk. Mgr. Imrich Puha, riaditeľ  OR PZ pplk. Ing. Mgr. Karol Fóka, riaditeľ OO PZ v Seredi kpt. Mgr. Martin Mlynárik, riaditelia stredných, základných a materských škôl v meste Sereď, vedenie  MsÚ na čele s primátorom Ing. Martinom Tomčányim a ďalší  hostia.

Projekt  spolufinancovaný   zo zdrojov  pre prevenciu kriminality  MV SR v spolupráci s OU Trnava  realizovala  firma  MajkoDesignStudio – Miloš Majko..

Počas prezentácie prítomní uvidia návrhy bezpečnostných prvkov  pri prechádzaní cez priechody pre chodcov a  všetci sereďskí škôlkári odídu v reflexných vestičkách, ktoré najmä pri vychádzkach prispejú k zvýšenej bezpečnosti  pri pohybe cez  mesto.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.