Projekt „Bezpečné mesto“ v tomto roku pripravuje a ponúka

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Aj tento rok sa budú hlavne obyvatelia mesta stretávať s projektom   Bzepečné mesto. Mobilné dopravné ihrisko na námestí, v školách či materských škôlkach.

Ide výlučne o dobrovolnícky projekt a teda je založený na báze pomoci rodičov  a aktivistov, ktorým deti nie sú ľahostajné.

Projekt  Bezpečné mesto je už tretí rok podporený z verejných zdrojov. Aj pre tento rok sme boli úspeční v čiastočnej dotácii z prostriedkov  MV SR, prevencie kriminality. Práve dotácia umožňuje podnikateľským subjektom zapojiť sa do výberového konania na dodávky služieb a tovarov v súlade s projektom pripraveným na tento rok.

V prípade záujmu o spracovanie a predloženie ponúk, si záujemcovia môžu dohodnúť vyzdvihnutie podkladových materiálov potrebných ku kalkulácii s realizátorom projektu, na tel. čísle:  0907 277 777.  V súlade s pravidlami bude vybrané minimálne z troch predložených cenových ponúk.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.