Bratislava tours 2015 – II. ročník automobilovej súťaže rodičov a detí – súčasťou bude aj mobilné dopravné ihrisko projektu Bezpečné mesto

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Ústredný automotoklub Slovenská republika

ako
Signatár Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky

v spolupráci s

Odborom dopravnej polície
Krajského riaditeľstva policajného zboru Slovenskej republiky

a

Bratislavskou arcidiecézou

U S P O R I A D A

ll. ročník
Automobilovej súťaže rodičov a detí

Bratislava tours 2015
(BRATISLAVOU BEZPEČNE)

 

Termín konania: 3. október  2015
Miesto: Bratislava a okolie


PARTNERI

Volkswagen finančné služby, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská asociácia Route 66, BECEP, McDonald.

 

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

Televízia Markíza

 

Mediálny partner: Rádio Viva Metropol


Dopravná nehoda môže v okamihu tragicky zmeniť náš život, pripraviť nás o to najdrahšie čo máme, aj o život svojich najbližších.

Osobitne ťažko vnímame stratu našich detí, ktoré sa stali obeťami dopravných nehôd, pretože táto smrť je vždy nezmyslená a mohli sme jej predísť dôslednou prípravou dieťaťa na okolnosti cestnej premávky a nebezpečenstiev z nej vyplývajúce.

Alarmujúci nárast počtu smrteľných dopravných nehôd v roku 2014 o 35 mŕtvych spoluobčanov vnímame ako veľkú tragédiu.

Súčasné preventívne pôsobenie a dopravná výchova v Slovenskej republike na školách je nedostačujúca a preto, že pomoc účastníkom cestnej premávky, motorizovaným aj chodcom je základným zmyslom činnosti ÚAMK SR, rozhodli sme sa urobiť ďalší krok k prevencii, teda záchrane života a zdravia našich detí zorganizovaním tejto súťaže.

Propozície chceme modelovať tak, aby sa podľa nich mohli podobné podujatia konať aj v ostatných krajských a okresných mestách, až po obce.

S ohľadom na štatistické údaje dopravnej nehodovosti v roku 2014 a vysoké percento úmrtnosti chodcov z celkového počtu usmrtených spoluobčanov na cestách Slovenskej republiky, stanovil Odbor dopravnej polície PZ SR ako prioritu v prevencii na rok 2015 kategórie: chodec a cyklista.

 

CIEĽ:

Rodinnou jazdou vysvetľovať a objasňovať rodinným príslušníkom, najmä deťom, zásady dodržiavania pravidiel cestnej premávky, ohľaduplnosti k chodcom a získania návykov bezpečnosti a plynulosti v cestnej doprave. Dieťa si súčasne uvedomuje vážnosť dopravy vnímanú cez zodpovedné správanie sa rodičov v miestach, kde je ono denne ohrozeným účastníkom cestnej premávky. Príslušníkov Polície dieťa vníma ako priateľa a pomocníka.


SÚŤAŽIACI: Kategória A: otec+dieťa
Kategória B: matka+dieťa
Kategória C: otec+matka+deti (obmedzené len počtom miest v aute)
Kategória D: zdravotne ťažko postihnutí

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY:
                  – Automobilová orientačná jazda – Bratislava a okolie
– Jazda zručnosti detí v areáli Harley Davidson (detské dopravné ihrisko Exnárova ul.)
– Jazda zručnosti dospelých na parkovisku Harley Davidson

PRIHLÁŠKY: ÚAMK SR, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, on line prihláška
Informácie na tel. č. 0948 799 710

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku nad ltraťou limitovaný počet stanovených prihlásených posádok.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA:

Obdržia súťažné posádky zdarma pri prezentácii. Tieto čísla sú povinní umiestniť na súťažné vozidlá podľa pokynov organizátora.

 

PRIEBEH SÚŤAŽE:

Súťaž bude pozostávať z dvoch častí:

        1)Dopoludnia – súťažná
– Sústredenie a formálne preberanie súťažných posádok na parkovisku Harley Davidson, (posádky predložia: vodičské oprávnenie, osvedčenie o technickom stave vozidla a povinné zmluvné poistenie)
– Štart súťažných posádok
– Súťažno-orientačná automobilová jazda (jazdí sa podľa zadaného jednoduchého itinerára systémom štart-cieľ v Bratislave a okolí)
– Absolvovanie prejazdových kontrol
– Cieľ na parkovisku Harley Davidson
– Jazda zručnosti súťažných posádok na automobile po dojazde posádok do cieľa
– Jazda zručnosti detí v areáli Harley Davidson
– Vyhodnotenie súťaží, vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórii

                  Priebeh jazdy: Trať súťaže je tajná. Posádka obdrží „jazdný výkaz“ a inštrukcie pred štartom. Po odštartovaní posádka automobilu absolvuje orientačnú jazdu po Bratislave, pričom bude
získavať potvrdenia o prejazde „prejazdovými kontrolami“. Absolvovanie prejazdových kontrol je povinné a bude každej posádke vyznačené do „jazdného výkazu“. Po absolvovaní trate, získaní potvrdení na všetkých prejazdových kontrolách, prichádza posádka do cieľa. V areáli cieľa absolvuje posádka jazdu zručnosti a jazdu zručnosti detí ako poslednú súťažnú disciplínu.

         2) Popoludní – edukačná, preventívna, osvetová a zábavná časť. Súčasťou budú náučné materiály, hry a zábavné disciplíny.

Pripravené je prekvapenie pre deti, ale pozrú sa aj rodičia.


HODNOTENIE: Hodnotiť sa bude dodržanie stanoveného časového limitu na trati a získané body jazdami zručností detí a rodičov.

CENY: prvé 3 posádky v každej kategórii budú odmenené vecnými cenami.

Občerstvenie: Zabezpečí Ústredný automotoklub Slovenská republika zdarma.


ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

          Dr. Juraj Smrečan (ÚAMK)
Ing. Ivan Lechner (KDI PZ SR BA)
Ing. Štefan Karniš ( Harley Davidson)
Jaroslav Jaslovský (ÚAMK)
Dr. Štefan Rakšányi (ÚAMK)
Ivan Dohnal (GR SSC SR)
Dr. Alena Chudíková (ÚAMK)
Ivan Vojtašák ( Bratislavská arcidiecézna charita)
Ing. Ľubomír Búči (Stredná škola automobilová Bratislava)
Viera Kročilová (Slovenský červený kríž))
Martin Caban (ÚAMK)
Lucia Málusová (ÚAMK)

 

Propozície schválené Prezídiom UAMK SR, dňa 20. júla 2015

 

zdroj: www.uamk.sk

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.