Povinnosti chodcov

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

KR PZ Trenčín | S príchodom zimného obdobia, prevládajúcou zhoršenou viditeľnosťou, zjazdnosťou ciest a schodnosťou chodníkov chce Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne pripomenúť chodcom niektoré dôležité ustanovenia zákona o cestnej premávke:

– chodec je povinný používať predovšetkým chodník,
– tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky,
– chodci smú ísť po krajnici alebo okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku,
– za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
– chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,
– chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy,
– pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce ďalej informovať chodcov, že v nasledujúcom období sa budú policajti pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou cestnej premávky vo zvýšenej miere venovať kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky chodcami.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.