Rodičia pozor – nebezpečenstvo hroziace deťom má byť reálne

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Sereď | Dnes okolo 9,30 hod. sme boli upozornení vyplašenými rodičmi na správu šíriacu sa sociálnou sieťou Facebook týkajúcou sa mesta Sereď, resp. bezpečnosti našich detí. V prvotnej správe (tento status pravdepodobne rodiča bol následne zmazaný a nahradený týmto) bolo uvedené, že škola vo veci nič nekoná, preto sme kontaktovali riaditeľa ZŠ J. Fándlyho PaedDr. Jaroslava Čomaja, ktorý nám potvrdil že o veci je informovaný a ochotne poskytol toto stanovisko:

„O tejto citlivej veci bolo vedenie školy informované mamičkou jedného zo žiakov v piatok. Okamžite sme mamičke odporučili podať oznámenie na polícii, čo aj mala vykonať. Triednych učiteľov sme inštruovali, aby sa s deťmi na túto tému porozprávali a vysvetlili im ako sa majú správať v prípade, že budú oslovené neznámymi ľuďmi, bude im ponúkaná odmena za takéto fotografie alebo dostanú iné ponuky. Takéto situácie jednoznačne nepodceňujeme a dnes v popoludňajších hodinách na webovej stránke školy zverejníme aj oznam pre rodičov.“

Od uvedeného času sa snažíme získať aj informáciu z Policajného zboru, kde mamička dieťaťa mala podať oznámenie. Žiaľ komunikácia aj v takto citlivých veciach s PZ prebieha až nepochopiteľne zložito, čím sa dáva ďalší priestor na prípadné šírenie správ, ktoré nemusia vychádzať z pravdivých údajov a môže byť prípadne takýmito správami poškodená tretia strana. Ďalej takýmto spôsobom vzniká priestor na diskusie zo strany vystrašených rodičov a mnohokrát neoprávnené útoky ako na vedenie školy, tak na políciu pre pocit že vo veci nekoná.

V každom prípade, jedná sa o mimoriadne citlivú záležitosť a my opakujeme to, čo povedal pán riaditeľ PaedDr. Jaroslav Čomaj – rodičia poučte svoje deti, aby v prípade kontaktovania cudzími osobami ponúkajúcimi im odmeny, prípadne na ne majúcimi obdobné požiadavky ako je uvedené v statuse rodiča, aby s takýmito osobami nekomunikovali a toto okamžite ohlásili rodičom, učiteľom alebo požiadali najbližšiu dospelú osobu, ktorá má možnosť zavolať políciu. V prípade, že Vám dieťa doma oznámi, že bolo podozrivou osobou kontaktované, neváhajte a oznámte túto skutočnost polícii, ktorá je povinná každý oznam preveriť.

Je potrebné uvedomiť si, že v záujme bezpečnosti našich detí je prevencia podstatne účinnejšia ako následné naprávanie škôd, ktoré môže konanie možno aj úchylkou trpiaceho človeka u detí vyvolať.

– – –

Vyjadrenie hovorkyne KRPZ Trnava Martiny Kredatusovej:

„Môžem potvrdiť, že polícia prijala jedno trestné oznámenie a zákonným spôsobom sa ním zaoberá. Pracujeme s viacerými verziami a  vyhodnocujeme aj samotnú pravdivosť udalosti. Ihneď po podaní oznámenia  prijala polícia v úzkej spolupráci s mestskou políciou potrebné bezpečnostné a preventívne opatrenia.

Polícia odporúča rodičom, aby so svojimi deťmi úzko komunikovali, mali s nimi vybudovanú dôveru, tak, aby sa dieťa nebálo porozprávať im aj nezvyčajné veci, ktoré sa v priebehu dňa udiali. Treba deťom vysvetliť možné riziká a následky vyhotovovania, prezerania a zverejňovania intímnych fotografií. Odporúčame zaujímať sa o názory a postoje detí a otvorene a nekriticky o nich s deťmi diskutovať. „

 

AKTUALIZOVANÉ     14. 11. 2016   17:00    OZNAM z webovej stránky ZŠ J.Fándlyho:

14. 11. 2016Vedenie ZŠ Juraja Fándlyho žiada rodičov aby upozornili svoje deti na možnosť kontaktu s neznámymi osobami pri ceste do, resp. zo školy.

Rodičia poučte svoje deti, aby v prípade kontaktovania cudzími osobami ponúkajúcimi im odmeny, resp. ktoré by sa im akýmkoľvek spôsobom vyhrážali, toto okamžite oznámili svojim rodičom, učiteľom alebo požiadali najbližšiu osobu, ktorá má možnosť zavolať políciu.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.