Mobilné ihrisko Bezpečného mesta na Mazda zraze

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Organizátori 10. ročníka už tradičného Letného Mazda zrazu, ktorý sa konal v Campingu Banský dvor  tentokrát nemysleli len na zábavu detí, ale aj na bezpečnosť.  A rozhodli sa pre deti účastníkov pripraviť aktivitu, pri ktorej sa nielen zahrali ale zopakovali si aj pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke. Práve takáto aktivita je na začiatku prázdnin mimoriadne vítaná a to nech sa deje kdekoľvek.

K výučbe detí využili mobilné detské dopravné ihrisko projektu Bezpečné mesto s výberom najdôležitejších dopravných značiek, ktoré deti môžu potrebovať pri dennom chodení do školy či bežných prázdninových aktivitách spojenými s presunmi po hlavných cestách. Podľa slov jedného z organizátorov, ktorý ihrisko zapožičal s obdobnou aktivitou pre deti počítajú aj budúci rok.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.