Dopravne s Amoskom

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Lucia Porubská |  Dňa 21. 6. 2013, sa v areáli ZŠ Jana Amosa Komenského k 700. výročiu prvej zmienky mesta Sereď v spolupráci s Bezpečným mestom uskutočnila realizácia projektu Dopravne s Amoskom. Aj napriek vysokým teplotám a silnému priamemu slnečnému žiareniu čakal na deti pestrý program.

Pri vstupe do areálu ich privítala p. zástupkyňa Klembarová, ktorá dala každému kartičku určenú na pečiatky pri zdolaní úloh. Ako prvú absolvovali teoretickú výučbu dopravnej výchovy v multifunkčnej miestnosti ŠKD pod vedením p. uč. Porubskej, ktorá mala pre deti pripravenú PowerPointovú prezentáciu. Deti sa dozvedeli nové informácie, precvičili a zopakovali už osvojené zručnosti o správaní sa na cestách, o konštrukcii a povinnej výbave bicykla a cyklistu, ale aj o druhoch dopravných prostriedkov a dopravných značiek. Po teoretickej časti sa deti presunuli na ihrisko, kde ich čakal p. inštruktor Mgr. Ondrej Porubský na prenosnom dopravnom ihrisku. Tam si deti nadobudnuté informácie aj prakticky precvičili.

Na ďalšom stanovišti ich s úsmevom a dobrou náladou privítala p. uč. Zvolenská, kde si deti vyskúšali hod na cieľ. Najnáročnejšie stanovište na správne koordinovanie pohybu nôh a rúk mali p. učiteľky Boženíková, Válkyová a pani vychovávateľka Kiradžievová. Deti si tu vyskúšali skákanie na Pogo Sticku a štafetu s tenisovými raketami.

Po zdolaní všetkých úloh dostali deti sladkú maškrtu a mohli si vybrať pamiatku na tento deň z pripravených odmien.

Touto cestou by som chcela poďakovať mestu Sereď za schválenie projektu a tým zakúpenie

14 kolobežiek a 2 Pogo Stickov, taktiež za zabezpečenie pitného režimu, maškŕt a odmien pre deti. Ďalej p. Majkovi s rodinkou za čas, fotenie, natáčanie aj poskytnutie prenosného dopravného ihriska. P. Kamenskému za rozloženie aj zloženie aparatúry a pomoc tam, kde bolo práve treba. Vedeniu ZŠ Jana Amosa Komenského za zabezpečenie občerstvenia. Žiakom 4.,7. a 8. ročníka za pomoc pri vykladaní a rozmiestnení dopravného ihriska. Predajni RK Sport za výnimočné zľavy pri kúpe kolobežiek aj Pogo Stickov. A v neposlednom rade p. učiteľke Očenášovej, ktorá sa postarala o plynulý prechod deti po jednotlivých stanovištiach a s p. učiteľkou Porubskou o tvorbu a samotnú realizáciu projektu.

 

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.